Nu de sociale omgang met onze vrienden en familie tijdelijk veranderd is moeten we zoeken naar alternatieven. De app Houseparty zorgt er gelukkig voor dat u digitaal bij elkaar kunt komen.